loader image

جت پرینتر

مشاهده

سیستم های پردازش تصویر

مشاهده

سیستم اصالت

مشاهده

سیستم های کنترل وزن

مشاهده

لیبلینگ

مشاهده

جوهر و حلال دومینو

مشاهده

مدیران این گروه تعالی را مقوله ای میدانند که هر سازمان باید از زمان تاسیس و شروع فعالیت خود ، مسیر آن را بهبود و نوآوری در فرایند ها و همراهی ذینفعان خود از سر گیرد .

این گروه برای تمام فرایندهایی که به تازگی در سازمان شروع میشوند نیز صادق است.

رهبران سازمان های متعالی ، جهت گیری روشن و تمرکز استراتژیک سازمان را با تعریف مأموریت ، چشم انداز و ارزش ها تعیین میکنند و آن را با کارکنان و ذینفعان در میان میگذارند تا آنان را در دست یابی به اهداف سازمان سهیم کنند .

اعتماد نماد های معروف به ما

اسکرول به بالا