اصالت کالا

هولدینگ نوید سال هاست که در زمینه رهگیری و کنترل اصالت کالا فعاله .

هم اکنون با دسترسی به نرم افزار های متعدد وابسته به شرایط موجود در خط تولید / انبار شما بهترین سیستم رو برای شما پیاده سازی میکنیم . سیستم های انبار داری – رهگیری اصالت کالا و …