برچسب کاغذی 

لیبل های کاغذی در انواع گلاسه ، نیم گلاسه (آرت) و مات که از نظر خاصیت چسبندگی میتوانند در دو نوع هاتملت و آکریلیک موجود باشد. متداولترین و پرمصرف ترین نوع لیبل پشت چسب دار نیم گلاسه (آرت ) 65-80 گرم با چسب هاتملت می باشد که میتواند با توجه به نیاز و سلیقه ی مصرف کنندگان دارای رنگ های مختلفی باشد.

لیبل پشت چسبدار کاغذی

این گونه برچسبها را میتوان بر روي بسته بندي کارتن و همچنین پالت محصولات استفاده کرد، اگر در مقابل عوامل محیطی شدید مثل باران و یا آفتاب شدید قرار نگیرند کهبیشترین کاربرد این نوع لیبل در صنایع مختلف از قبیل مواد غذایی ، نساجی و شرکتهاي پست و حمل و نقل میباشد.

نوع ریبون مصرفی براي چاپ آن ریبون وکس و یا وکس رزین میباشد.

<< انواع لیبل و ریبون >>

شرایط ایده آل نگهداري لیبل : دما 20 الی 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 150 الی 160 میباشد.

لیبل کاغذی